თვე: დეკემბერი 2017

ვაკანსიები – “იდენტობა იუს” ბათუმის ოფისი

ორგანიზაცია “იდენტობა იუს” ის შესახებ: “იდენტობა იუს” საზოგადოებრივად გარიყული ჯგუფების მიმართ მიმღებლობის გაზრდისთვის მუშაობს და ცდილობს განსხვავებული და გარიყული თემების […]